the project team in a meeting

Proiectul se adresează persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de 65 de ani aflate în situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială.


Grupul țintă al proiectului este format din 165 de persoane fizice din comuna Zerind, cu vârsta de peste 65 de ani, persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială.

”Situația de dependență” este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate.

”Excluziunea socială” este un proces complex și multidimensional care implică lipsa sau refuzul unor resurse, drepturi, bunuri sau servicii, precum și incapacitatea de a lua parte la relaţiile și activităţile normale aflate la îndemâna majorității oamenilor din societate, indiferent dacă acestea aparțin sferei economice, sociale, culturale sau politice.


„Grupul vulnerabil” desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială.